Εἰς τόν Σαρπηδόνα
Εἰς τόν Σαρπηδόνα

To Sarpedon
24-carat goldpoint, silverpoint and egg tempera on hand-gessoed panel
16”x20”
2019

Τα δυο προσωπεία (Αυτοπορτραίτο ως μια μελανόμορφη αγγειογραφία)
Τα δυο προσωπεία (Αυτοπορτραίτο ως μια μελανόμορφη αγγειογραφία)

Two masks (Self-portrait as a black-figure vase-painting)
24-carat goldpoint and egg tempera on hand-gessoed panel
7”x5”
2019

σπαραγμός
σπαραγμός

Mangling
24-carat goldpoint, silverpoint and egg tempera on hand-gessoed panel
14”x18”
2019

Αμέθυστος (Μη φοβηθείς να πιεις περρισότερο)
Αμέθυστος (Μη φοβηθείς να πιεις περρισότερο)

Amethyst (Don’t be afraid to drink too much)
24-carat goldpoint and egg tempera on hand-gessoed panel
5”x3”
2019

σχεδάριον τῆς Γαίας
σχεδάριον τῆς Γαίας

Study of Gaia
24-carat goldpoint on mineral paper
7.25”x10”
2018

Εἰς τόν Σαρπηδόνα
Τα δυο προσωπεία (Αυτοπορτραίτο ως μια μελανόμορφη αγγειογραφία)
σπαραγμός
Αμέθυστος (Μη φοβηθείς να πιεις περρισότερο)
σχεδάριον τῆς Γαίας
Εἰς τόν Σαρπηδόνα

To Sarpedon
24-carat goldpoint, silverpoint and egg tempera on hand-gessoed panel
16”x20”
2019

Τα δυο προσωπεία (Αυτοπορτραίτο ως μια μελανόμορφη αγγειογραφία)

Two masks (Self-portrait as a black-figure vase-painting)
24-carat goldpoint and egg tempera on hand-gessoed panel
7”x5”
2019

σπαραγμός

Mangling
24-carat goldpoint, silverpoint and egg tempera on hand-gessoed panel
14”x18”
2019

Αμέθυστος (Μη φοβηθείς να πιεις περρισότερο)

Amethyst (Don’t be afraid to drink too much)
24-carat goldpoint and egg tempera on hand-gessoed panel
5”x3”
2019

σχεδάριον τῆς Γαίας

Study of Gaia
24-carat goldpoint on mineral paper
7.25”x10”
2018

show thumbnails